Produkter

Software Translator för Windows
Software Transltor för WEB
Extra Tooltip För Windows
Easy Translator


Software Translator för Windows

 

Software Translator översätter valfritt program från valfritt språk till valfritt nytt program. Bifogade språklexikon går flexibelt att komplettera och modifiera efter egna behov och önskningar. Det betyder att du som användare kan köpa t ex ett tyskt, franskt, italienskt, finskt eller spanskt program och köra det direkt på svenska!

Software Translator levereras idag med engelska, holländska, franska, tyska, norska, portugisiska, spanska, italienska, svenska, danska, finska, grekiska, brasilianska, estniska, kroatiska, tjeckiska, polska, ungerska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, turkiska, kinesiska, koreanska, japanska, thailändska lexikon.

   
    Visa/ladda hem
AVI-Demo (0,7MB)
"Ändra storlek"
Lexikonen innehåller den generella vokabulären som ingår i de flesta Windows-programmen. Man bör köpa till utökade språklexikon separat för att komplettera med det som är unikt för respektive program man vill översätta.

Upp


Software Translator för WEB

 

Översättning av WEB-sidor / ASP-applikationer / Intranet-applikationer

Fler och fler program blir tillgängliga via Internet och olika bläddrare, t.ex. Internet Explorer och Netscape.

För att översätta sådana applikationer och få de tillgängliga på olika språk så har Eurocity Software utvecklat en serverbaserad översättningsmotor som kan översätta WEB-innehåll från valfritt språk till valfritt nytt språk. Det är exempelvis inga problem att göra en japansk hemsida tillgänglig på svenska eller engelska eller ryska med Software Translator för WEB.

För de som ansvarar för en hemsida innebär en översättning med Software Translator för WEB fördelar som att

 • de behöver bara uppdatera och sköta en WEB-struktur, inte ett antal språkvarianter 
 • de behöver bara testa och verifiera en WEB-struktur, inte ett antal språkvarianter 
 • de kan enkelt outsourca översättningen av WEB-sidorna till översättningsfirmor, lokala distributörer eller agenter eftersom dessa inte behöver tillgång till källkoden för WEB-sidorna för att kunna översätta dem 
 • de kan nå nya språkmarknader
Ett exempel på en relativt statisk WEB-applikation på engelska Samma WEB-applikation på polska

Eftersom Software Translator för WEB gör översättningen genom att byta ut ett förutbestämt ord eller fras till motsvarande på ett annat språk så lämpar Software Translator för WEB för WEB-applikationer som är relativt statiska som exempelvis bokningsprogram för exepelvis tåg- och flygbiljetter, WEB-shoppar, produktkataloger, CRM-program, bokföringsprogram mm. Software Translator för WEB analyserar inte texter grammatiskt och försöker tolka innehållet, därför uppnås en 100% korrekt översättning för alla de ord och fraser som finns fördefinierade i det lexikon som anpassats för en viss WEB-applikation.

Lämpliga typer av Web-applikationer att översätta kan vara:

 • Produktdatabaser
 • Web-shoppar
 • CRM-program (Customer Relation Management), Säljsstödsprogram
 • Interaktiva mässa (på Internet)
 • Gula Sidorna
 • Spel
 • Dokumenthantering (lagring av dokument som ska vara tillgängliga för många)
 • Övervakningsapplikationer (för övervakning av processer, platser mm)
 • Bank på Internet 
 • Aktiehandel på Internet
 • Bokningsprogram (exempelvis flyg och tågbiljetter)

Upp


Extra Tooltip För Windows

Ladda hem Extra Tooltip Demo Version (5,9 MB)

Visa/ladda hem AVI-Demo
 (0,8 MB)

 

Kör Windows-program på två språk samtidigt!

Problem: En vill ha program på engelska och en vill ha samma program på det egna språket
Skälet att vilja ha ett program på engelska i ett icke engelskspråkigt land är kanske att dokumentation eller kursmaterial inte finns tillgängliga på det aktuella språket, eller så arbetar man kanske i ett företag med engelska som koncernspråk. Ett annat skäl att inte översätta kan vara att traditionell översättning är dyrbar och tidskrävande.
Lösning: Idag förkommer tooltip där man av utrymmesskäl måste korta ned texten eller där man
i ord vill förklara en bild (ikon). 
Extra Tooltip for Windows kan lägga ut nya fristående tooltip varsomhelst i ett Windows-program, t.ex. i en meny, på en knapp, till en flik eller en ledtext, och där ha samma text men på valfritt annat språk. Resultatet blir att användare ser den engelska originaltexten och samtidigt samma text på det egna språket. Därmed både förstår användaren innebörden av den engelska terminologin samtidigt som han lär sig de engelska uttrycken.
Tooltip innehållande översättning av menyer Tooltip innehållande översättning av flikar Tooltip innehållande översättning av ledtexter till kryssrutor

Lär Windows-program och engelska lättare

Problem: ”Läst men ej förstått”
Av naturliga skäl måste programutvecklare hushålla med utrymmet på bildskärmen, därför upplevs ofta menyval och ledtexter som svårtolkade.Det är därför som det finns manualer, guider, wizards och on-line-hjälp. De finns för att ytterliggare förklara innebörden av ord och meningar på skärmen, och de finns där oavsett om programmet är översatt eller ej.
Lösning: Extra Tooltip for Windows ger skolor och utbildare ett verktyg att flytta information och förklaring till just de platser där det bäst hör hemma. Programnvändaren eller kursdeltagaren slipper klicka på ett frågetecken eller bläddra i Hjälp-menyn för att hitta rätt informationInformationen kan placeras i stora tooltip som följer markören och dyker upp på rätt ställe vid rätt tidpunkt, d.v.s. när och där användaren behöver hjälp. Precis som vanliga tooltip så syns inte de nya tooltip:en förrän användaren ligger still med musmarkören en liten stund. Därmed finns tooltip-hjälpen hela tiden tillhands när man vill se den.


Knappen ”Avancerat…” utan tooltip säger inte användaren speciellt mycket om vad som döljer sig därunder

Genom att utnyttja Extra Tooltip for Windows för att förenkla för användarna att utnyttja Windows-program kan programutvecklare, programdistributörer, IT-ansvariga med flera minska belastningen på sin kundsupporten och helpdesk.

Upp


Easy Translator

EasyTranslator 4 Deluxe gör bättre översättningar i fler språk än tidigare. Nu görs snabb och enkel överesättning till/från spanska, franska, tyska, engelska, italienska, portugisiska och japanska.

EasyTranslator 4 Deluxe översätter i 12 riktningar 
 • Engelska till Spanska
 • Engelska till Franska
 • Engelska till Tyska
 • Engelska till Italienska
 • Engelska till Portugisiska
 • Engelska till Japanska
 • Franska till Engelska 
 • Tyska till Engelska 
 • Spanska till Engelska 
 • Italienska till Engelska 
 • Portugisiska till Engelska 
 • Japanska till Engelska 

Funktioner och fördelar:
 • EasyTranslator4 Deluxe integrerar översättningen i Windows på det sätt som är bäst för dig.
 • I anteckningsläge kan du ändra källtexten eller måltexten så att du får ett mer noggrannt resultat.
 • Tryckknappsöversättning är möjlig från ett flytande verktygsfält som du kan placera var du vill på skärmen.
 • Integration med Microsoftw Word så att du gör översättningen direkt från Word’s menyer.
 • Översätter i 12 riktningar 
 • Äkta maskinöversättning (inte översättning ord för ord) 
 • Översätt Webb-sidor i Internet Explorer

Vad kan du översätta med EasyTranslator

 • Översätt hela document, eller bara delar, för att få en överblick på document skrivna i främmande språk.
 • Ta del av mer av Internet genom att översätta Webb-sidor direkt i din webb-bläddrare. Easy Translator behåller hemsidans formatering, länkar, grafik mm.
 • Easy Translato gör dig mer effektiv vid internationell kommunikation. Översätt e-post, meddelanden till engelska, eller bifoga en grovöversättning av dina utgående meddelanden till de som har svårt med engelskan.
 • Du kan översätta vilken text som helst genom att använda EasyTranslators kopiera-översätt-klistra in-funktion. 

Varför maskinöversättning?


Maskinöversättning är perfekt för snabb grovöversättning som ger en god bild över utländsk text i form av e-post, webb-sidor, dokument mm.

Systemkrav

 • Windows - Windows 98, NT 4.0 Service Pack 5 eller högre, 2000 Service Pack 1 eller högre, ME, or XP; Pentium II or bättre 16MB of RAM; 50 MB hårddiskutrymme för att installera alla språkpar.
 • För översättning av web-sidor behövs Microsoft Internet Explorer 4.0 eller nyare, Netscape Communicator 4.0 till 4.77, eller AOL 5.0 eller nyare.
 • Microsoft Word -integrationen behöver Microsoft Word 97, Microsoft Word 2000, eller Microsoft Word XP. 
 • Corel Word Perfect -integrationen behöver Word Perfect 8 eller 9.
 • Översättningen från Engelska till Japanska och från Japanska till Engelska kommer ifrån J-Surf. Viss funktionalitet är olik övriga funktioner i EasyTranslator. Dynamisk länkning är inte tillgänglig vid översättning till och från Japanska.

Upp


Eurocity Software  -  Olofsgatan 18 - 111 36 Stockholm  - telefon 08 - 23 40 23 -  info@eurocitysoftware.com