Referensprojekt

Produkter som använder Software Translator för översättning

Produkt Utvecklare
ACT! Best Software
Alibre Design Alibre
AutoCAD Autodesk
AutoCAD LT Autodesk
Autodesk Land Developer Desktop Autodesk
Autodesk MAP Autodesk
AutoManager View Cyco
CADvent Lindab 
Commence Commence
Flyps Flygt
GeoMedia Intergraph Sverige
IronCad Ironcad
NetNanny BioNet Systems, LLC
Print Music Coda Music Technology
PrintShop Mail Atlas Software
Relationship Pivotal

ACT!

ACT!, med mer än 4 miljoner användare världen över, är det tredje utländska CRM- programmet som översätts till svenska med Software Translator. Den svenska distributören Zoft80 i Umeå anser att det gör ett mycket lättanvänt program ännu mer lättanvänt.

Upp


Alibre Design

Alibre Design är det perfekta verktyget för att enkelt och ekonomiskt gå över från 2D-CAD och börja
skapa sina konstruktioner som äkta solidmodeller. Dessa modeller kan också kan användas för
fotorealistiska bilder, ytmodellering, CAM-beredning eller FEM-beräkning hos någon av Alibres s.k.
Solution Partners, eller i en befintlig applikation som stödjer neutralformatet.

Upp


AutoCAD 2000, AutoCAD 2000i, AutoCAD 2002, AutoCAD 2004

 

AutoCAD är CAD-programmet som skapat en de facto-standard för rit- och konstruktionsarbete i världen. AutoCAD är för konstruktören vad Word är för ordbehandlaren. I AutoCAD ritar och designar man allt från byggnader, elscheman och VVS-system till mekaniska konstruktioner, broar och vägar etc.

Upp


AutoCAD LT 2000, AutoCAD LT 2000i, AutoCAD LT 2002, AutoCAD LT 2004

 

AutoCAD LT är en "lillebror" till AutoCAD (se ovan) och skillnaden är i huvudsak att AutoCAD även kan hantera och skapa 3D-konstruktioner.

Upp


Autodesk Land Developer Desktop

Autodesk Land Developer Desktop är ett verktyg för markprojektörer som jobbar med terrängmodellering och hantering av marksektioner och mängdberäkningar. 

Upp


Autodesk Map

Autodesk MAP är en lösning för att skapa, underhålla, och förmedla kartor och geografisk data i CAD-miljö. En unik kombination av verktyg för GIS och CAD i den samma miljö.

Upp


AutoManager View

 

En viewer är ett program som kan visa (eng view) olika filformat, tex Word-dokument, Excel-ark, AutoCAD-ritningar, Mechanical Desktop-filer, TIF-bilder mm.

Upp


CADvent 


En 2D/3D-applikation till AutoCAD för beräkning och produktval mm för ventilationsanläggningar. 

Upp


CommenceCommence är ett säljstödsprogram (CRM-program) 

Upp


Flyps

Pumpvalsprogram från en pumptillverkare. Även utskrifterna översätts.

Upp


GeoMedia

 

GeoMedia är ett GIS-program, d.v.s. program som presenterar information knuten till en karta.

Upp


Ironcad

IronCAD är ett 3D CAD system avsett för konstruktion, design och produktutveckling. 

Upp


NetNanny

Ett program för att filtrera bort oönskat innehåll från Internet samt från chatt- och e-post-kommunikation

Upp


PrintMusic

Ett professionellt notskriftsprogram.

Upp


PrintShop Mail

Med PrintShop Mail, går det snabbt och enkelt att anpassa utskrifter. Din information från databaser är integrerad i dokumentets layout. Skapa dina dokument i valfri applikation och använd valfri databas.

Upp


RelationShip

Relationship är ett CRM-program

Upp


Eurocity Software  -  Olofsgatan 18 - 111 36 Stockholm  - telefon 0 8 - 23 40 23 -  info@eurocitysoftware.com