Nyhetsbrev september 2002

Software Translator

- Localization and Translation Software -

 Software Translator sköter översättningen av dina Windows-program till nya språk, utan någon som helst påverkan på, eller ändring av, din källkod

 Software Translator är en ”översättningsdrivrutin” på motsvarande sätt som du redan har exempelvis en skrivardrivrutin och en musdrivrutin.

Innehåll:
Översätt vilket Windows-program som helst
Några produkter översatta med Software Translator
Test av Software Translator
Nätverksversion av Software Translator
Klient-server-version av Software Translator
Olika språkversioner av Software Translator
Unicode-version av Software Translator
Supportade språk i Software Translator
Hantering av textsträngar som blir för långa
Administratörslicens och runtime-licens
”Dold” översättning
Uppslagsbok
Sagt om Software Translator

Översätt vilket Windows-program som helst

-till valfritt nytt språk och utan någon som helst påverkan på, eller ändring av, din källkod!

Du får:

Du slipper:

Tillbaka

Några produkter översatta med Software Translator

En lång rad produkter har översatts med Software Translator. I vissa fall är det programutvecklare som snabbt och enkelt vill ta sig in på nya språkmarknader som är kunden, i andra fall är det ett dotterbolag eller en distributör som behöver översätta produkter på ”sin” marknad för att kunna sälja och konkurrera effektivt.

Här ges några exempel på produkter som översätts med Software Translator:


AutoCAD till Holländska resp. Svenska


IronCAD  till Svensa


Commence till Svenska resp. Finska


Flyps till Kinesiska


GeoMedia till Svenska


Land Desktop till Svenska

Tillbaka

 Test av Software Translator

Software Translator är ett helt unikt svenskutvecklat program som löser problemen med program på språk man inte behärskar”

För:         Helt unikt för programöversättning
Emot:      Inget
Innehåll: ……………………………
..5 av 5
Prestanda ……………………………5 av 5
Värde för pengarna ………………
..5 av 5

  

DatorMagazin är en av Sveriges största datortidning som riktar sig till programutvecklare

Tillbaka

Nätverksversion av Software Translator

Software Translator kan köras antingen som klient-installation eller som server-installation. Vanligast är att placera Software Translators run-time-licensen lokalt och de aktuella lexikon-filerna centralt på en nätverksserver eller på en FTP-server för att de ska bli lätta att uppdatera vid nya releaser av det översatta programmet.

Tillbaka

Klient-server-version av Software Translator

Software Translator kan även köras i klient-server-miljö, exempelvis Citrix lösningar är testade med framgång. Det betyder att man kan utnyttja Software Translator även från så kallade tunna klienter.

Tillbaka

Olika språkversioner av Software Translator

Software Translator kan översätta sig själv till valfritt nytt språk. I dagsläget finns engelsk, svensk, turkisk och brasiliansk (portugisisk) version av Software Translator.

Software Translators användargränssnitt är endast dryga 150 ord och fraser vilket gör att vi kan leverera valfri språkversion inom 1-2 dagar efter beställning.

Tillbaka

Unicode-version av Software Translator

Redan idag kan Software Translator översätta till och från Kinesiska, Japanska, Koreanska, Ryska, Grekiska och andra språk med egna teckenuppsättningar (som skiljer sig från de i övriga Europa och Amerika). Detta görs genom att ändra inställningar i kontrollpanelen.

För att hantera olika teckenuppsättningar på ett effektivare sätt kommer Software Translator inom kort med stöd för Unicode.

Tillbaka

Supportade språk i Software Translator

Software Translator kan hantera vilka språk som helst, och hur många språk som helst.

För närvarande levereras Software Translator med 27 språk och man kan välja valfritt språk som ”källspråk” och valfritt som ”målspråk”.

De språk som följer med innehåller cirka 3000 vanliga fraser och måste givetvis kompletteras för det program som ska översättas, men för test av själva tekniken fungerar det utmärkt

Tillbaka

Hantering av textsträngar som blir för långa

När man översätter från ett språk till ett annat, till exempel från engelska till tyska, så blir den översatta texten ofta längre. När det gäller exempelvis rullgardinsmenyer, tooltip, flikar så är det vanligen inget problem efter dessa anpassar sin storlek efter innehållet.

I knappar och i vissa kontroller sker ingen storleksanpassning och man får då i vissa fall göra en förkortning.

I de fall förkortningen kräver ett förtydligande så kan Software Translator tillföra nya tooltips där hela texten visas, ungefär på samma sätt som Microsoft har gjort i Outlook Express (se bild).

 
Förtydligande tooltip till trunkerad text görs även i den engelska originalversionen av Outlook Express

 

Man kan lägga till en utförligare information i ett Tooltip för att programmet ska bli lättare att använda

Tillbaka

Administratörslicens och runtime-licens

Många av de kunder (programutvecklare och distributörer) som köper Software Translator vill inte att deras kunder, dvs. programanvändarna, ska kunna ändra i lexikonfilen som bestämmer hur översättningen ska göras. De vill att programanvändarna inte ska reflektera över vilket verktyg som är använt för att ta fram den översatta programmet.

Av detta skäl finns en Administratörslicens där en administratör gör eventuella uppdateringar av lexikonfilen som används, administratören bestämmer också om det ska vara olika översättning av ett visst ord beroende på var i programmet det förekommer.

Run-time-licensen är den som vi kallar ”översättningsdrivrutin” som installeras på programanvändarens dator. Den är extremt kompakt och är inte större än 200-300 KB (beroende på lexikonets storlek) och den påverkar varken datorns prestanda eller stabilitet på något mätbart sätt.

Tillbaka

”Dold” översättning

I de fall man av något skäl vill ha en Administratörslicens (se ovan) på en programanvändares dator, men samtidigt inte vill att programanvändaren ska kunna ändra i lexikonfilen som styr hur översättningen görs så kan man välja att köra Administratörslicensen i dolt läge, d.v.s. osynlig för användaren.

Tillbaka

Uppslagsbok

Lexikon med 27 språk i Software Translator

Programöversättningsverktyget Software Translator blir nu också ett datorlexikon med IT-ord och fraser på 27 olika språk. Bland språken ingår de flesta europeiska språk inklusive ryska och estniska samt asiatiska språk som koreanska, kinesiska, japanska och thailändska.

Lexikonfilerna gör det möjligt att på ett valfritt språk slå upp ett ord eller en fras som man vill översätta till valfritt nytt språk. De medföljande lexikonen täcker de vanligaste uttrycken för de flesta EU-språk samt andra viktiga språk i Europa och i Asien.

Lexikonfilerna går att komplettera med egna uttryck och fraser för att anpassa lexikonen efter ett företags egna terminologi, eller för specialuttryck inom en viss bransch.


Klicka på ikonen ”Dictionary”

 

Det är enkelt att slå upp ord eller fraser som innehåller vissa ord för att se korrekt översättning av dem.

Tillbaka

Sagt om Software Translator

”…tidigare fanns det ingen praktisk möjlighet att översätta GIS-program,
främst ur en ekonomisk synvinkel…”

”…försäljningen borde stanna vid
antalet Windowslicenser…”


”…så börjar ett segertåg…”

”Lindab kan koncentrera sig på att
utveckla en enda källkod trots att programmet kan köras på olika språk”

Tillbaka

Eurocity Software  -  Olofsgatan 18 - 111 36 Stockholm  - telefon 0 8 - 23 40 23 -  info@eurocitysoftware.com