Nyhetsbrev februari 2003

 

Software Translator

- Localization and Translation Software -

 

Software Translator är det i särklass billigaste och snabbaste sättet att översätta ett Windows-program.

 

Software Translator sköter översättningen av dina Windows-program till nya språk, utan någon som helst påverkan på, eller ändring av, din källkod

 

Innehåll:

 

Detta Nyhetsbrev:

 

Extra Tooltip for Windows - ny produkt

Kör Windows-program på två språk samtidigt!
Lär Windows-program och engelska lättare
Översätt Windows opertivsystem

Övrigt

Tidigare nyhetsbrev 

 

 

Se AVI-presentation av Extra Tooltip for Windows.

Kör Windows-program på två språk samtidigt

 

 

Problem:

En vill ha program på engelska och en vill ha samma program på det egna språket
Skälet att vilja ha ett program på engelska i ett icke engelskspråkigt land är kanske att dokumentation eller kursmaterial inte finns tillgängliga på det aktuella språket, eller så arbetar man kanske i ett företag med engelska som koncernspråk. Ett annat skäl att inte översätta kan vara att traditionell översättning är dyrbar och tidskrävande.

Lösning:

Idag förkommer tooltip där man av utrymmesskäl måste korta ned texten eller där man
i ord vill förklara en bild (ikon). 
Extra Tooltip for Windows kan lägga ut nya fristående tooltip varsomhelst i ett Windows-program, t.ex. i en meny, på en knapp, till en flik eller en ledtext, och där ha samma text men på valfritt annat språk. Resultatet blir att användare ser den engelska originaltexten och samtidigt samma text på det egna språket. Därmed både förstår användaren innebörden av den engelska terminologin samtidigt som han lär sig de engelska uttrycken.

Tooltip innehållande översättning av menyer
Ladda hem högupplöst version
Tooltip innehållande översättning av flikar
Ladda hem högupplöst version
Tooltip innehållande översättning av ledtexter till kryssrutor
Ladda hem högupplöst version

 

 

Tillbaka

 

Lär Windows-program och engelska lättare

Problem:

”Läst men ej förstått”
Av naturliga skäl måste programutvecklare hushålla med utrymmet på bildskärmen, därför upplevs ofta menyval och ledtexter som svårtolkade.Det är därför som det finns manualer, guider, wizards och on-line-hjälp. De finns för att ytterliggare förklara innebörden av ord och meningar på skärmen, och de finns där oavsett om programmet är översatt eller ej.

Lösning:

Extra Tooltip for Windows ger skolor och utbildare ett verktyg att flytta information och förklaring till just de platser där det bäst hör hemma. Programanvändaren eller kursdeltagaren slipper klicka på ett frågetecken eller bläddra i Hjälp-menyn för att hitta rätt information
Informationen kan placeras i stora tooltip som följer markören och dyker upp på rätt ställe vid rätt tidpunkt, d.v.s. när och där användaren behöver hjälp. Precis som vanliga tooltip så syns inte de nya tooltip:en förrän användaren ligger still med musmarkören en liten stund. Därmed finns tooltip-hjälpen hela tiden tillhands när man vill se den.


Tooltip med utförlig förklaring av innebörden av en viss knapp 
Ladda hem högupplöst version

Genom att utnyttja Extra Tooltip for Windows för att förenkla för användarna att utnyttja Windows-program kan programutvecklare, programdistributörer, IT-ansvariga med flera minska belastningen på sin kundsupporten och helpdesk.

 

Tillbaka

 

  

Översätt Windows operativsystem

 

Extra Tooltip for Windows kan även översätta själva operativsystemet (Windows NT, 98, 2000, XP). Det går givetvis även att lägga in stora tooltip med förklarande text på valfritt språk för nya eller ovana användare

 

Tillbaka

 

Tidigare nyhetsbrev

 

November 2002

Översättning av WEB-sidor / ASP-applikationer / Intranet-applikationer

Några produkter översatta med Software Translator

Tvåspråkigt program - både i original och översatt samtidigt!
Översätt utskrifter
Översätt "delade filer" från Windows. Enda sättet att få 100%översatt

 

September 2002

Software Translator för Windows

Översätt vilket Windows-program som helst

Några produkter översatta med Software Translator

Test av Software Translator

Nätverksversion av Software Translator

Klient-server-version av Software Translator 

Olika språkversioner av Software Translator

Unicode-version av Software Translator

Supportade språk i Software Translator

Hantering av textsträngar som blir för långa

Adminstratörslicens och runtime-licens

”Dold” översättning

Uppslagsbok

Sagt om Software Translator

Tillbaka

 


Eurocity Software  -  Olofsgatan 18 - 111 36 Stockholm  - telefon 0 8 - 23 40 23 -  info@eurocitysoftware.com