Nyhetsbrev april 2003

Software Translator

- Localization and Translation Software -

 

Software Translator är det i särklass billigaste och snabbaste sättet att översätta ett Windows-program.

 

Software Translator sköter översättningen av dina Windows-program till nya språk, utan någon som helst påverkan på, eller ändring av, din källkod.

 

 

 

Innehåll:

·        Microsofts kunder väljer Software Translator

·        3D CAD-program på Italienska på 4 (!) dagar

·        Mässa i Göteborg 8-11 april

·        Lär mer om Software Translator

 

 

Microsofts kunder väljer Software Translator

Många av Microsofts populära program som exempelvis Word, Excel och PowerPoint är översatta till en mängd olika europeiska och asiatiska språk. Skälet är uppenbart, det är ekonomiskt fördelaktigt att tillgodose marknadens krav och behov på översatta program.

Programanvändare i  multinationella företag med kontor i många olika språkområden hamnar ofta i kläm när  företaget väljer att ha engelska som koncernspråk och 

Programanvändaren behöver bara klicka på en flagga så översätts

de amerikanska programmen från engelska till det egna språket.

engelska programvaror som standard. Detta är beslut som innebär att företagets IT-avdelning kan köpa in en och samma programvara, vid ett tillfälle och av en leverantör vilket givetvis innebär effektivitetsvinster rent administrativt.

Vad man ibland missar helt eller inte vet hur man ska lösa är problemen med programanvändarnas lägre förståelse för hur programmen fungerar och bäst ska användas. Detta  leder till lägre effektivitet och ekonomiska nackdelar för företaget.

Lösningen som flera multinationella företag i Europa nu väljer är att fortsätta köpa in och installera amerikanska originalversioner av exempelvis Microsoft Office-programmen och sedan låta användaren köra Software Translator och där välja vilket språk de ska köra sina program på.

 

Tillbaka

 

 

3D CAD-program på Italienska på 4 (!) dagar
Amerikanska IronCAD och deras 3D CAD-system finns nu översatt till svenska och till italienska.

I samband med den svenska översättningen av IronCAD gjordes ett Excel-ark med den engelska terminologin i IronCAD.

Terminologin skickades som underlag för översättning till Italien den 3/3 i år. Fyra dagar senare, den 7/3 var den italienska översättningen färdig!

Smårevideringar avseende ordval i översättningen gjordes på två dagar och. därefter var IronCAD klart att skeppas till italienska kunder. 

Ytterligare språkversioner 

Från engelsk till italiensk version på fyra (4) dagar

av IronCAD är att vänta inom kort. Amerikanska IronCAD rekommenderar Software Translator för sina kunders översättningsbehov

 

Tillbaka

 

 

Mässa i Göteborg 8-11 april

Besök Eurocity Software på Konstruktion och Design i Göteborg 8-11 april. Vi visar Software Translator for Windows, Software Translator for Web och Extra Tooltip i monter A 03:32 Kontakta Eurocity Software på fair@eurocitysoftware.com för fribiljetter.

 

Tillbaka

 

 

Lär mer om Software Translator

Klicka på länkarna här nedan eller besök www.eurocitysoftware.com för att se AVI-film, PowerPoint-presentation och PDF-dokument beskrivande Software Translator.

 

Tillbaka

 

  

 

 

 

Eurocity Software  -  Olofsgatan 18 - 111 36 Stockholm  - telefon 0 8 - 23 40 23 -  info@eurocitysoftware.com