Nyhetsbrev september 2003

 

Software Translator

- Localization and Translation Software -

 

Software Translator är det i särklass billigaste och snabbaste sättet att översätta ett Windows-program.

 

Software Translator sköter översättningen av dina Windows-program till nya språk, utan någon som helst påverkan på, eller ändring av, din källkod.

 

 

 

Innehåll:

    1.    Storleksändra kontroller i Windows-program "on-the-fly"
    2.    WYSIWYG-översättning

    3.    Mässa i Stockholm 7-11 oktober

    4.    Lär mer om Software Translator

 

 

 

Storleksändra (resize) kontroller i Windows-program "on-the-fly"

 

 

 

 

Sökkontrollen i Anteckningar (Notepad)

   Sökkontrollen översatt till tyska UTAN storleksjustering

 

Precis som Software Translator fångar upp ord och meningar på engelska och byter ut dem mot dess motsvarigheter på tyska så kan koordinaterna för var de ska skrivas i en kontroll (tex sök-kontrollen i Anteckningar) och fångas upp och ändra ”on-the-fly”.

Det innebär att en kontrolls utseende kan modifieras i stor utsträckning, det går också att flytta knapparna eller låta dem byta plats om man skulle vilja det.          

 

     Sökkontrollen översatt till tyska MED storleksjustering

 

 

Bakgrunden till denna problematik är att det engelska språket är kompaktare än många andra språk. En engelsk mening som översätts exempelvis till tyska eller finska blir ofta 20-25% längre.

Detta medför att det i ett program som är anpassat för det engelska språket ibland finns för lite plats för en översatt mening.

Den traditionella lösningen på det problemet är att man antingen gör förkortningar eller ändrar storleken på berörda kontroller i originalprogrammets källkod. Dessa arbetsmoment är tidsödande jobb som både kräver språk- och programmeringskunnig personal, och noggranna tester så att programmets funktion och stabilitet inte påverkas av förändringarna i källkoden.

Med Software Translator 7.0 kan en språkkunnig person själv ändra storleken på kontrollerna så att översatt text får plats utan att ändra något i originalprogrammets källkod. Detta är möjligt eftersom Software Translator 7.0 inte påverkar det översatta programmet på något vis, utan fångar upp den (vanligtvis) engelska originalkontrollen på väg till bildskärmen (”on-the-fly”) och byter språk och storlek på den innan den visas på bildskärmen.

Denna nya funktionalitet i Software Translator 7.0 gör det ännu  lättare och smidigare att producera bra översättningar och anpassningar till nya språkversioner.

 

 

Tillbaka

 

 

WYSIWYG-översättning

 

 

 

Bilden till vänster visar frasegenskaper, ”Phrase

Properties”, för en valfritt ord eller fras.

När översättaren skriver in en text, tex. ”Etwas”,  i

målspråkfältet(Target Phrase) så ser han det direkt Sökkontrollen, se bilden ovan.

Vid behov kan han flytta texten höger/vänster och

upp/ned med ”Position” samt ge mer plats till texten

(bredd/höjd) med ”Size”.

 

 

 

WYSIWYG-översättning står för What-You-See-Is-What-You-Get-översättning, vilket innebär att man vid behov kan justera exempelvis knapparnas position och storlek och designa om hela kontrollen som man har i bild. Dessa funktioner är utvecklade främst för att kunna göra storleksförändringar i de fall då det översatta ordet eller den översatta frasen inte ryms på den avsedda platsen.

 

 

 

Tillbaka

 

 

Mässa i Stockholm 7-11 oktober

Besök Eurocity Software på Tekniska Mässan i Stockholm 7-11 oktober. Vi visar Software Translator for Windows, Software Translator for Web och Extra Tooltip i monter A27:40 Kontakta Eurocity Software på fair@eurocitysoftware.com för fribiljetter

 

Tillbaka

 

Lär mer om Software Translator

Klicka på länkarna här nedan eller besök www.eurocitysoftware.com för att se tidigare nyhetsbrev, AVI-film, PowerPoint-presentation och PDF-dokument beskrivande Software Translator.

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

Eurocity Software  -  Olofsgatan 18 - 111 36 Stockholm  - telefon 0 8 - 23 40 23 -  info@eurocitysoftware.com