Nyhetsbrev januari 2004

 Innehåll:


Svenska Riksskatteverket kör 14500 licenser av Software Translator

 De 14500 anställda på RSV (Riksskatteverket) får nu det engelska programmet HyperSnap översatt till svenska med hjälp av översättningsprogrammet Software Translator.
RSV’s HyperSnap-installationer är fortfarande den engelskspråkiga originalversionen men Software Translator simultanöversätter alla menyer, knappar och dialoger m.m. innan de visas på skärmen för användaren. Mer info

 

Holländska Pollux når 15000 licenser av Software Translator 

Pollux är Eurocity Software’s första kund och de har sedan tidigt vår år 2000 översatt bland annat AutoCAD LT. Pollux har översatt fyra releaser av AutoCAD LT och nu i vår är det dags för den femte releasen. Vid varje release-byte återanvänds all översättning från tidigare versioner och endast nya fraser och funktioner adderas in i översättningslexikonet. Mer info

 

 

AutoCAD från Autodesk på fem olika språk

AutoCAD LT från Autodesk finns nu översatta till Holländska, Norska, Svenska, Danska, Estniska. Andra Autodesk-program som är översatta med Software Translator är AutoCAD, , Arichtectual Desktop, Land Developer Desktop, Map, AutoSketch, QuickCAD. Mer info 

 

 

Schweiziska CADTEC säljer Alibre Design på tyska

Det nya amerikanska designprogrammet Alibre Design slår sig fram internationellt med lättanvända, prisvärda och översatta program. I Schweiz har distributören själv översatt programmet till tyska med Software Translator. Mer info


Lär mer om Software Translator

Översättning med Software Translator for Windows 
Översättning med Extra Tooltip for Windows

 


Svenska Riksskatteverket kör 14500 licenser av Software Translator

 

Riksskatteverket (RSV) är landets centrala myndighet för beskattning, folkbokföring och indrivning. För verket är det av allra största vikt att fel minimeras och en viktig parameter är bland annat tydliga och användarvänliga datorprogram.

Ett av många datorprogram som används i RSV’s verksamhet är det amerikanska programmet Hypersnap som är ett program för att hantera och ändra skärmbilder och andra bilder. Eftersom HyperSnap inte finns tillgängligt i en svensk version så kontaktade RSV Eurocity Software för att få hjälp att skapa en svenskspråkig version.

 

Tillbaka

Holländska Pollux når 15000 licenser av Software Translator

 

Pollux var snabbt ute och tog till sig Software Translator. Skälen att översätta lokalt i Holland var att leverantören, Autodesk, ansåg marknaden för liten för att göra översättningen centralt. Erfarenheterna från Holland har varit ökad försäljning och minskad kundsupport. Besluten att fortsätta nyttja Software Translator är därför lätta att ta. Pollux har översatt AutoCAD LT, världens mest säljande CAD-program, och AutoCAD, världens hittills mest spridda CAD-program.

 

Tillbaka

AutoCAD från Autodesk på fem olika språk

 

De fyra senaste AutoCAD-releaserna finns översatta till svenska, tre av dem även till Holländska. AutoCAD LT som är en nedbantad version av AutoCAD finns på fem språk och av dem är de sista fyra versionerna översatta till Svenska och Holländska. Det nyaste AutoCAD LT-språket är Danska som precis blivit klar. Andra Autodesk-program som översatts är high-end program som Map (kartprogram), Architectual Desktop (3D CAD-program för byggkonstruktion), Land Developer Desktop (program för väg och landskapsplanering). Vissa av Autodesks lågprisprogram som AutoSketch och QuickCAD är också översatta med Software Translator liksom tredjepartsapplikationer som exempelvis CADvent som är en ventilationsapplikation översatt till Tyska och Svenska.

 

Tillbaka

Schweiziska CADTEC säljer Alibre Design på tyska

 

CADTEC är en av många värdeadderande distributörer som väljer att använda Software Translator för att snabbt, billigt och i egen regi ta fram översatta program. Besluten är ofta lätta när en distributör jobbar nära slutkundmarknaden och känner av behoven från användaren och konkurrensen från andra system. För väldigt många distributörer har också en ”språkapplikation” eller en språk-add-on blivit en välkommen extra intäktskälla eftersom språkapplikationen även kan säljas separat till befintliga kunder.

 

Tillbaka 

 

 

Eurocity Software  -  Olofsgatan 18 - 111 36 Stockholm  - telefon 0 8 - 23 40 23 -  info@eurocitysoftware.com